Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

1) wykonywanie projektów kształtowania zieleni na terenie całej Polski (parki, dwory, rynki, targowiska, ogrody, zieleńce, małe ogródki przydomowe)
2) zagospodarowanie terenów poprzemysłowych
3) projekty przestrzeni publicznych
4) zagospodarowanie terenów wokół obiektów biurowych, handlowych i mieszkaniowych(ekspozycje handlowe dla firm)
5) inwentaryzacje zieleni oraz gospodarka drzewostanem
6) ekspertyzy dendrologiczne
7) pielęgnacja terenów zielonych
8) modelowanie komputerowe, tworzenie wizualizacji komputerowych, grafika komputerowa (obróbka zdjęć itp.)
9) projekty malej architektury i placy zabaw
10) dobór gatunkowy nasadzeń
11) wykonywanie ewidencji zabytków ruchomych i nieruchomych
12) konsultacje
13) prowadzenie nadzoru budowlanego na stanowisku Inspektora zieleni oraz Eksperta ds. Ochrony Środowiska i Zieleni

perspektywa 4
rzut cao
perspektywa 2
perspektywa 3
aa10000
bb10000
cc1
dd1
pomost barierka woda2
stojak persp
kosz lawka persp2
most akso1
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Copyright © 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i realizacja itee.pl