Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Firma LandsArt wykonuje pełne inwentaryzacje dendrologiczne (Inwentaryzacje zieleni), które są podstawowym elementem każdej inwestycji.Przygotowana inwentaryzacja ma na celu określenie składu gatunkowego, wymiarów poszczególnych egzemplarzy, lokalizacji poszczególnych elementów zieleni, określenia pokroju, stanu zdrowotnego, uszkodzeń, deformacji oraz przygotowanie zabiegów sanitarnych, pielęgnacyjnych oraz innych działań w stosunku do poszczególnych egzemplarzy. Tabele inwentaryzacyjne składają się z numeru porządkowego, sektora, nazwy gatunku w języku polskim i łacińskim, podziału na roślinność liściastą i iglastą, liczby pni, wymiarów: wysokość, obwód pnia, średnica korony, stan zdrowotny z opisem uszkodzeń, deformacji i chorób zieleni oraz uwag, wytycznych do zabiegów pielęgnacyjnych czy stanowiska egzemplarza. Inwentaryzowany drzewostan nanoszony jest na mapę (w formacie .dwg) z numerem tabelarycznym oraz zaznaczoną szerokością korony drzewa. Wykonujemy także kompletną dokumentację fotograficzną ułatwiającą lokalizację drzewa w terenie.

W zależności od rodzaju Inwestycji, przygotowywana jest gospodarka zielenią, ekspertyza dendrologiczna lub projekt zagospodarowania
terenu. Dodatkowo wykonujemy także analizę gatunkową i wiekową. Na życzenie klienta możemy przygotować wnioski o wydanie decyzji zezwalających na usunięcie i przesadzenie drzew/krzewów, pozyskać w imieniu Inwestora wszelkie decyzje i uzgodnienia związane z usuwaniem drzew i krzewów, przygotować program ochrony drzewostanu przy pracach budowlanych i na zrealizowanych obiektach oraz przygotować wstępną wycenę za wycinkę drzew i krzewów.

Copyright © 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i realizacja itee.pl